Profil umělce

Matyáš Tošovský

ZČU - Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

BIO

Ve své tvorbě se věnuje především komiksu a jeho aplikaci v rozdílných médiích. Inspirován nepochopeným principem reality vnáší do jednotlivých stránek kus sebe sama v kombinaci se snahou zachovat dílu možnost růstu. Divák má tak příležitost nahlédnout do samostatně fungujcí plochy, dílčího světa a grafického obrazu, který mu umožňí projít se po cestě komplexity. Narozen v Praze byl dlouho a intenzivně formován měststkým prostředím. Brzký a nepříliš šťastný rozvod rodičů v něm pak zakonzervoval cynismus a cit pro absurditu. Temné stránky betonové džungle v kombinaci s kafkovským vnímáním světa pronikají do jeho tvorby v podobě tragických konců, nervózní linky a vnitřního pnutí postav a kresby jako takové.

Díla umělce

4 na prodej